ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 4
w Białymstoku
Główna Przetargi
Dziś jest 06.07.2022
PRZETARGI

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

zap20052022 

Zapytanie ofertowe - POBIERZ

 


zap18052022 

Zapytanie ofertowe - POBIERZ

 


5945 

Zapytanie ofertowe - POBIERZ

Formularz ofertowy - POBIERZ

 


5943 

Zapytanie ofertowe - POBIERZ

Formularz ofertowy - POBIERZ

 


 

zap25042021 

Zapytanie ofertowe - POBIERZ

 


 

zapytanie 

Zapytanie ofertowe - POBIERZ

Formularz ofertowy - POBIERZ

 


zap 

Zapytanie ofertowe - POBIERZ

Formularz ofertowy - POBIERZ

Załącznik - POBIERZ

 


zapytanie 

Zapytanie ofertowe str 1- POBIERZ

Zapytanie ofertowe str 2- POBIERZ

Formularz ofertowy str. 1 - POBIERZ

Formularz ofertowy str. 2 - POBIERZ

Załącznik nr 1 - POBIERZ

 


zapytanie 

Zapytanie ofertowe - POBIERZ

Załącznik nr 1  do zapytania - POBIERZ

Formularz ofertowy str. 1 - POBIERZ

Formularz ofertowy str. 2 - POBIERZ


 

zapytanie 

Zapytanie ofertowe - POBIERZ

Zalącznik nr 1 str. 1 - POBIERZ

Zalącznik nr 1 str. 2 - POBIERZ

Opis - POBIERZ

 


zapytanie 

Zapytanie ofertowe - POBIERZ

Zalącznik nr 1 str. 1 - POBIERZ

Zalącznik nr 1 str. 2 - POBIERZ

Opis - POBIERZ


zap 

Zapytanie ofertowe str 1- POBIERZ

Zapytanie ofertowe str 2- POBIERZ

Formularz ofertowy str. 1 - POBIERZ

Formularz ofertowy str. 2 - POBIERZ

Wzór umowy str. 1 - POBIERZ

Wzór umowy str. 1 - POBIERZ

Protokół zapytanie ofertowe - POBIERZ

 


zapytanie 

Zapytanie ofertowe - POBIERZ

Załącznik nr 1  do zapytania - POBIERZ

Formularz ofertowy str. 1 - POBIERZ

Formularz ofertowy str. 2 - POBIERZ

 


 

ogloszenie 

Ogłoszenie o przetargu - POBIERZ

Regulamin przetargu - POBIERZ

Regulamin komisji - POBIERZ

Formularz oferty - POBIERZ

Oświadczenie - POBIERZ

Umowa - POBIERZ

Klauzula informacyjna - POBIERZ

 


 

 

zapytanie 

Zapytanie ofertowe - POBIERZ

Załącznik nr 1  do zapytania - POBIERZ

 


 

zapytanie 

Zapytanie ofertowe - POBIERZ

Załącznik nr 1  do zapytania - POBIERZ

Opis szczegółowy - POBIERZ


 

zapytanie 

Zapytanie ofertowe - POBIERZ

Załącznik nr 1  do zapytania - POBIERZ

Formularz ofertowy str1 - POBIERZ

Formularz ofertowy str2 - POBIERZ

Protokół zapytanie ofertowe - POBIERZ


 

 

zap03032021 

Załącznik nr 1  do zapytania - POBIERZ

Formularz ofertowy str1 - POBIERZ

Formularz ofertowy str2 - POBIERZ

Protokół zapytanie ofertowe - POBIERZ


 

04122020 

 

 

 

zap09072020

 

Pełna treść zapytania - Pobierz

 


ogloszenie 

 Ogłoszenie dla stomatologów - zaproszenie do składania ofert - POBIERZ

Załącznik nr 1  Formulaezrz ofertowy - POBIERZ

Załącznik nr 2  Porozumienie - POBIERZ

 


 

Szczegółowe informacje

 

Załączniki

 

 


 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

Załącznik 1

 


 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

 

 

Klauzula informacyjna umowy z kontrahentami

 


 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/PROJEKT/2018

 

Działając w imieniu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Białymstoku zapraszam do złożenia ofert na wykonanie usługi/ dostawy/ roboty budowlanej*, o wartości powyżej 5000 euro netto do wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro netto, wyłączonej ze stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), zgodnie z art. 4 pkt 8.

Określenie przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje sprzedaż, dostawę i montaż pomocy dydaktycznych  do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Białymstoku.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego wZespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4, ul. Porzeczkowa 11, 15-815 Białystok, w sekretariacie / przesłać pocztą elektroniczną* na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 21.01.2019 r. do godz. 16:00.

 

CAŁE ZAPYTANIE

 

FORMULARZ OFERTY

 

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 


 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/PROJEKT/2018

 

   Działając w imieniu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Białymstoku zapraszam do złożenia ofert na wykonanie usługi/ dostawy/ roboty budowlanej*, o wartości powyżej 5000 euro netto do wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro netto, wyłączonej ze stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), zgodnie z art. 4 pkt 8.

Określenie przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje sprzedaż, dostawę i montaż pomocy dydaktycznych  do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Białymstoku.

   Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego wZespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4, ul. Porzeczkowa 11, 15-815 Białystok, w sekretariacie / przesłać pocztą elektroniczną* na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 18.01.2019 r. do godz. 16:00.

 

CAŁE ZAPYTANIE

 

FORMULARZ OFERTY

 

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 


 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/PROJEKT/2018

 

   Działając w imieniu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Białymstoku zapraszam do złożenia ofert na wykonanie usługi/ dostawy/ roboty budowlanej*, o wartości powyżej 5000 euro netto do wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro netto, wyłączonej ze stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), zgodnie z art. 4 pkt 8.

 

Określenie przedmiotu zamówienia:

   Przedmiot zamówienia obejmuje sprzedaż, dostawę i montaż pomocy dydaktycznych  do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Białymstoku.

   Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4, ul. Porzeczkowa 11, 15-815 Białystok, w sekretariacie / przesłać pocztą elektroniczną* na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 14.01.2019 r. do godz. 14:00.

 

Całe zapytanie

 

FORMULARZ OFERTY


 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/PROJEKT/2018

Działając w imieniu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Białymstoku zapraszam do złożenia ofert na wykonanie usługi/ dostawy/ roboty budowlanej*, o wartości powyżej 5000 euro netto do wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro netto, wyłączonej ze stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), zgodnie z art. 4 pkt 8.

 

 

Całe zapytanie


 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/PROJEKT/2018

Działając w imieniu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Białymstoku zapraszam do złożenia ofert na wykonanie usługi/ dostawy/ roboty budowlanej*, o wartości powyżej 5000 euro netto do wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro netto, wyłączonej ze stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), zgodnie z art. 4 pkt 8.

 

 

Całe zapytanie


Załącznik 1

Załącznik 2

 


 

Załącznik do zapytania ofertowego

 

 
 


 


 

Dyrektor Publicznego Gimnazjum Nr 15 w Białymstoku podaje do publicznej wiadomości,
iż w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 1, został wywieszony

 

na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni, tj. od dnia 14.12.2016r. do dnia 04.01.2017r., wykaz
nr 1/2016 nieruchomości stanowiących własność Gminy Białystok, pozostających w trwałym zarządzie Publicznego Gimnazjum Nr 15 w Białymstoku przeznaczonych do wynajmu w trybie przetargowym i bezprzetargowym oraz informuje o wszczęciu postępowania przetargowego

na wynajem:

- pomieszczeń z przeznaczeniem na działalność dydaktyczną o łącznej pow. 155,6m2,

położonych w budynku szkoły przy ul. Porzeczkowej 11 w Białymstoku.

Oferty należy składać w siedzibie szkoły przy ul. Porzeczkowej 11 w Białymstoku
do 04.01.2017r. do godz. 9.45. Otwarcie ofert odbędzie się 04.01.2017r. od godz. 12.00. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie kaucji w wysokości: 6000,00

zł – działalność dydaktyczna, którą należy wpłacić do 04.01.2016r. na konto 52 1240 2890 1111 0010 3568 3550 oraz przedłożyć dowód wpłaty najpóźniej do dnia 04.01.2017r. do
godz. 9.00. Regulamin przetargu oraz postanowienia przyszłej umowy na stronie internetowej szkoły: www.pg15.bialystok.pl

 


 

Białystok, 19.12.2016r.

Zapytanie ofertowe

 

            Publiczne Gimnazjum Nr 15 im. Wiesława Kazaneckiego w Białymstoku, w imieniu której działa Jacek Pronobis – dyrektor, zaprasza do złożenia ofert na wykonanie robót wykończeniowych w PG Nr 15 o szacunkowej wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 tys. euro netto, wyłączonej ze stosowania na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.).

 1. 1.Przedmiot zamówienia: wykonanie robót po zalaniu pomieszczeń (pomieszczenie socjalne, archiwum, siłownia, pomieszczenia lekcyjne o powierzchni 5,63x2,70, wysokość 2,66; pomieszczenia lekcyjne o powierzchni 5,58x5,14; korytarz
  o powierzchni 5,60x2,80, wysokość 2,66 oraz korytarz o powierzchni 5,60x2,80, wysokość 2,66 ) w PG Nr 15
 1. 2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 

Warunki realizacji zadania:

 

Zamawiający zachęca do dokonania wizji lokalnej miejsca inwestycji w terminie 22 grudnia 2016r. po wcześniejszym uzgodnieniu terminu wizji lokalnej tel.85 – 6530 – 860.

Wykonawca zobowiązany jest:

   działalności gospodarczej oraz jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót,

   z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, normami, warunkami

   technicznymi wykonania i odbioru robót oraz sztuka budowlaną,

   realizacji przedmiotu zamówienia, w tym: zorganizować oraz należycie

   zabezpieczyć miejsce realizacji zadania wraz z zapleczem, w sposób zapewniający

   bezpieczeństwo osób przebywających na terenie obiektu przed dostępem osób

   trzecich oraz zapewnić właściwe warunki BHP, ochrony zdrowia i p.poż przy

   wykonywaniu robót.

usuwać na bieżąco zbędne elementy, z demontażu, urządzenia prowizoryczne,

materiały, śmieci, które nie są już potrzebne; usunąć natychmiast wszelkie szkody
i awarie spowodowane przez Wykonawcę, wykonać z wynikiem pozytywnym

wszelkie przewidziane przepisami prawa próby, odbiory i badania (przed

zgłoszeniem wykonanych robót do odbioru),

 1. 3.   Odbiór robót:
 • Wykonawca winien zgłosić gotowość do odbioru wykonanych prac i uczestniczyć
     w odbiorze w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,
 • z czynności odbioru spisany będzie protokół odbioru robót zawierający wszelkie

dokonywane w trakcie odbioru ustalenia, jak też terminy wyznaczone na usunięcie

ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze podpisany przez uczestników

 • w przypadkustwierdzenia w toku odbioru wad wykonanych robót, Wykonawca

   zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego

 • zamawiający odmówi odbioru, jeżeli nie zostały wykonane wszystkie prace objęte

przedmiotem zamówienia lub stwierdzono wady w ich wykonaniu.

 1. 4.Warunki gwarancji i rękojmi:
 • Zamawiający wymaga udzielenia minimum 2-letniej gwarancji na wykonane roboty

stanowiące przedmiot zamówienia.

 1. 5.Termin realizacji zamówienia: do 30 grudnia 2016r.
 1. 6.Kryteria wyboru:

 

 • cena za wykonanie robót wykończeniowych według specyfikacji pkt. 2
 1. 7.Oferta musi być napisana w języku polskim i podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz.
 1. 8.Oferta winna zawierać cenę netto + podatek VAT = cena brutto.
 1. 9.Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Gimnazjum Nr 15 im. Wiesława Kazaneckiego w Białymstoku przy ul. Porzeczkowej 11 (sekretariat) lub przesłać droga mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 22.12.2016r. do godziny 12:00.
 1. 10.Wykonawca wyłonionej oferty zostanie poinformowany telefonicznie.
 1. 11.Osoba do kontaktu z oferentami jest: Marta Szpiczko – tel. 85 – 6530 – 860.
 1. 12.Zamawiający udzieli zamówienia oferentowi, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w zapytaniu ofertowym i przedstawi najkorzystniejszą ofertę w oparciu o kryteria wyboru określone w zapytaniu ofertowym.
 1. 13.W uzasadnionych przypadkach Zamawiający dopuszcza unieważnienie postępowanie bez podania przyczyn.

Dyrektor PG 15 w Białymstoku Jacek Pronobis

 

 Opublikowano: środa, 06, sierpień 2014 18:42
Kontakt
 
 
Zespół
Szkolno-Przedszkolny Nr 4
Porzeczkowa 11
15-815 Białystok

tel. (85) 653-08-60 (szkoła)

fax. (85) 653-08-61

mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Kalendarz
loader
KREATORZY PRZYSZŁOŚCI

tabliczka