ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 4
w Białymstoku
Główna O szkole Misja szkoły
Dziś jest 27.05.2022
Misja szkoły

MISJA SZKOŁY


,,Chciałbym przeżyć swoje lata w miłości i prawdzie.."
                                                                 Wiesław Kazanecki


1.    Program wychowawczy nastawiony jest na przekazanie uczniom humanistycznego systemu wartości.

2.    Dążymy do tego, aby absolwenci naszej szkoły czuli się obywatelami Polski i Europy, wyrastającymi z tradycji i kultury regionalnej.

3.    Chcemy, aby nasi uczniowie szanowali zasady demokracji.

4.    Zmierzamy do wyzwolenia w wychowankach postaw twórczych, do rozwijania umiejętności rozwiązywania problemów, radzenia sobie z zagrożeniami współczesnej cywilizacji.

5.    Zakładamy, że absolwentów będzie cechowała odpowiedzialność, umiejętność określania celów oraz realizowania ich w miarę swoich możliwości i z poszanowaniem praw innych ludzi.

6.    Pragniemy rozbudzić potrzeby i nawyki intelektualne, wyzwolić potrzebę zdobywania wiedzy i nowych umiejętności, wdrożyć do prac samokształceniowych, nauczyć korzystania z różnych źródeł informacji, w tym multimedialnych.

7.    Przygotowujemy do uzyskania jak najlepszych wyników na egzaminach kończących gimnazjum oraz do kontynuowania nauki w szkołach średnich.


 

WIZJA SZKOŁY

             Struktura naszej szkoły opiera się na współpracy nauczycieli, uczniów, rodziców. Dlatego nasza szkoła w swoich działaniach:

Stawia na tradycyjne wartości – honor, patriotyzm, uczciwość, odpowiedzialność.

Ceni – odwagę, przyjaźń, prawdomówność.

Wymaga – odpowiedzialności za siebie, rodzinę, ojczyznę, kultury i szacunku
w kontaktach z innymi.

W naszej szkole:

  1. Wszystkich łączy życzliwość, wzajemny szacunek, wola współpracy w budowaniu systemu etycznego, opartego na wartościach humanistycznych.
  2. Uczniowie mają zapewnioną atmosferę bezpieczeństwa, traktowani są podmiotowo, mogą oczekiwać pomocy oraz akceptacji ze strony nauczycieli i rówieśników.
  3. Praca pedagogów nastawiona jest na rozwijanie umiejętności, zainteresowań i talentów uczniów tak, aby w sposób twórczy rozwiązywali różnorodne problemy, potrafili prowadzić pracę samokształceniową, wietrzyli we własne siły i możliwości.
  4. Uczniowie czują się spadkobiercami historii, tradycji, kultury „Wielkiej” i „Małej” Ojczyzny oraz współtwórcami otaczającej ich rzeczywistości.
  5. Pracownicy szkoły i uczniowie mają zapewnione dobre warunki podczas zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych oraz podczas przerw.
  6. Nauczyciele mają zabezpieczone warunki do podnoszenia kwalifikacji, są dobrze wynagradzani za swoją pracę.MODEL ,,ABSOLWENTA”

Publicznego Gimnazjum nr 15 im. Wiesława Kazaneckiego w Białymstoku

Absolwent Publicznego Gimnazjum nr 15 to obywatel Europy XXI wieku który powinien być:

 1. Punktualny. Nie spóźnia się na zajęcia szkolne i inne spotkania. Zadania wykonuje systematycznie i w określonym terminie. Potrafi dobrze zorganizować sobie dzień pracy. Szanuje czas swój i innych.
 2. Rozważny. Nie podejmuje pochopnych decyzji. potrafi powiedzieć „nie”. Uwzględnia zdanie i potrzeby innych ludzi. Panuje nad emocjami.
 3. Tolerancyjny. Jest wyrozumiały dla ludzi z różnych środowisk. Nie śmieje się z innych. Szanuje inne religie, kultury, zwyczaje. Uznaje indywidualizm każdego człowieka.
 4. Odpowiedzialny. Nie naraża innych na przykre konsekwencje i niebezpieczeństwo. Potrafi przewidzieć konsekwencje swoich czynów. Ponosi odpowiedzialność
  za postępowanie swoje i grupy. Dba o własne zdrowie i bezpieczeństwo.
 5. Samodzielny. Potrafi korzystać z różnych źródeł wiedzy. Potrafi zadbać o siebie,
  nie oczekuje pomocy. Wywiązuje się z powierzonych mu zadań. Daje sobie radę
  w różnych sytuacjach. Dokonuje samodzielnych wyborów.
 6. Krytyczny. Odważnie prezentuje swoje poglądy. dochodzi swoich praw bez urażania innych. Nie ulega złym wpływom.
 7. Otwarty. Jest komunikatywny, stosuje różne sposoby porozumiewania się. Potrafi współpracować w grupie. Chętnie udziela pomocy. Potrafi wysłuchać innych.
 8. Ciekawy Świata. Interesuje się bieżącymi sprawami swojego kraju. Czyta książki         i prasę. Ma hobby. Korzysta z różnych źródeł informacji. Zna historię kulturę oraz tradycje swojego regionu i narodu.
 9. Prawy. Nie toleruje złych zachowań. Jest uczciwy, nie oszukuje, nie kłamie. Postępuje zgodnie z prawem, zna swoje prawa i obowiązki jako członka rodziny, społeczności szkolnej i jako młody obywatel. Nie krzywdzi innych. Zna wartości moralne i stara się je stosować w różnych sytuacjach.
 10. Kulturalny. Dba o swój wygląd zewnętrzny. Nosi strój stosownie do sytuacji. Potrafi zachować się w różnych sytuacjach, reaguje na niewłaściwe zachowanie np. krzywdzenie innych, dokuczanie, wyzywanie, niszczenie mienia szkoły.... Okazuje szacunek sobie i innym. Postępuje zgodnie z dobrem własnym i społeczności szkolnej,
Opublikowano: czwartek, 04, kwiecień 2013 18:50
Kontakt
 
 
Zespół
Szkolno-Przedszkolny Nr 4
Porzeczkowa 11
15-815 Białystok

tel. (85) 653-08-60 (szkoła)

fax. (85) 653-08-61

mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Kalendarz
loader
KREATORZY PRZYSZŁOŚCI

tabliczka